Soomaa: mida teha ja kuhu minna

Soomaa

Soomaa rahvuspark loodi 1993 aastal suurte terviklike soolaamade, lammimetsade, -niitude ja kultuuripärandi kaitseks. 1997 aastast on Soomaa ülemaailmse Ramsari konventsiooniga kaitstav märgala. 2021 aastat sertifitseeritud EUROPARC poolt.

Read full story

Always up to date

Sign up for our newsletter

Working together

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit diam nonummy nibh ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Read more